SECONDARY SCHOOL MENTOR TRAINING IN SLOVAKIA

Authors

  • Beáta Hockicková Constantine The Philosopher University in Nitra
  • Růžena Žilová Constantine The Philosopher University in Nitra

DOI:

https://doi.org/10.7160/eriesj.2015.080302

Keywords:

Key competences, lifelong education, mentor, novice teacher

Abstract

The aim of the research study was to design various methods in which to improve continuous professional training of teachers for the position of mentor. Accordingly, essential key competences referred to as representing teachers’ further professional development were identified in the current research study. Based on the results collected from the pilot seminars carried out through the course of the research as well as results collected from completed questionnaires for mentors, actual and potential problems and the needs of secondary school teachers in Slovakia were identified. The presented research results are a summary of the collected research data.

References

Bagalová, Ľ. (2005) ‘Kľúčové kompetencie – nové možnosti vo výchove a vzdelávaní’, Pedagogické spektrum, vol. 14, no. 5-6, pp. 64-72.

Bauer, K.-O. (2002). Kompetenzprofil: LehrerIn. In H.U.O.T. Rauschenbach & P. Vogel (Hrsg.), Erziehungswissenschaft: Professionalität und Kompetenz (pp. 49-63). Opladen: Leske& Budrich.

Baumert, J., Kunter, M., Blum, W. (2011)  Professionelle  Kompetenz von Lehrkräften: Ergebnisse des Forschungsprogramms COACTIV, Münster: Waxmann Verlag.

Common (2005) Common European Principles for Teacher Competences and Qualifications, European Commission, Directorate–General for Education and Culture, Brussels. [Online], Available: http://europa.eu.int/comm/education/policies [Mar 2015].

Danielson, C. (2007) Enhancing professional practice: A framework for teaching, 2nd edition, Alexandria, Va.: Association for Supervision and Curriculum Development.

DeAngelis, K.J., Wall, A.F., Che, J. (2013) 'The Impact of Preservice Preparation and Early Career Support on Novice Teachers´ Career Intentions and Decisions', Journal of Teacher Education, vol. 64, no. 4.

Fisher, R.L. (2005) Standards for Teacher Educators: Preparing High Quality Teachers, [Online], Available:

http://www.education.pearsonassessments.com/hai/images/NES_Publications/2005_14Fisher_549_1.pdf [Mar 2015].

Gadušová, Z. et al. (2014) Formovanie kompetencií uvádzajúceho učiteľa. Nitra: FF UKF.

Hopkins, M., Spillane, J.P. (2014) 'Schoolhouse Teacher Educators: Structuring Teachers Opportunities to Learn about Instruction', Journal of Teacher Education, vol. 64, no. 4.

Kasáčová, B., Kosová, B. (2006) ‘Kompetencie a spôsobilosti učiteľa – európske trendy a slovenský prístup’, Profesijný rozvoj učiteľa, Prešov: MPC, pp. 37-49.

Key (2010) Key Competencies for Lifelong Learning – A European Reference Framework. Implementation of Education and Training,  Work programme. [Online], Available: http://europa.eu.int  [Mar 2015].

Koster, B., Dengerink, J. (2008) ‘Professional standards for teacher educators: how to deal with complexity, ownership and function. Experiences from the Netherlands’, European Journal of Teacher Education, vol. 31, no. 2, pp. 135-149.

Kramárová, M. (2010) Cudzojazyčná edukácia v kontexte rozvoja kľúčových kompetencií. Universitatis Tyrnaviensis: Typi.

Malá, E., Müglová, D., Hockicková, B. (2013) ‘Faktory ovplyvňujúce úspech začínajúceho učiteľa’, Cudzie jazyky a kultúry v škole 10. Nitra: UKF, pp. 107-115.

Meyer, H. (2004) ‘Was ist guter Unterricht? ’. Berlin: Cornelsen Verlag Scriptor.  [Online], Available: http://www.staff.uni-oldenburg.de/hilbert.meyer/9290.html [Feb 2015].

Nálepová, J. (2013) Učitelé cizích jazyků, jejich profesní životopisy a názory na současné školství, Opava: Slezská univerzita v Opavě.

Skaniakos, T., Penttinen, L., Lairio, M. (2014) ‘Peer Group Mentoring Programmes in Finnish Higher Education – Mentors´ Perspectives’,  Mentoring and Tutoring. Partnership in Learning, vol. 22, no. 1, pp. 74-86.

Strong, M. (2011) The highly qualified teacher: What is teacher quality and how do we measure it? New York: Teachers College Press.

Štátny vzdelávací program (2008-2009). ISCED 1, ISCED 2, ISCED, [Online], Available: http://www.statpedu.sk [Mar 2015].

Veteška, J., Tureckiová, M. (2008)  Kompetence ve vzdělávaní. Praha: Grada Publishing.

Výbohová D. (2012) Príprava a realizácia adaptačného vzdelávania na škole, školskom zariadení, Bratislava: MPC.

Vyhláška MŠ SR No. 445/2009 o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.  [Online], Available: https://www.minedu.sk/vyhlaska-ministerstva-skolstva-slovenskej-republiky-c-4452009-z-z-o-kontinualnom-vzdelavani-kreditoch-a-atestaciach-pedagogickych-zamestnancov-a-odbornych-zamestnancov/ [Mar 2015].

Zákon No. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. [Online], Available: https://www.minedu.sk/6826-sk/zakon-c-3172009-z-z-o-pedagogickych-zamestnancoch-a-odbornych-zamestnancoch-a-o-zmene-a-doplneni-niektorych-zakonov/ [Mar 2015].

Zumwalt, K., Craig, E. (2005) ‘Teachers' characteristics: Research on the indicators of quality’, in Cochran-Smith, M. and Zeichner, K. M. (Eds.), Studying teacher education: The Report of the AERA Panel on Research and Teacher Education, Mahwah, N.J., pp. 157-260.

Additional Files

Published

2015-11-24

How to Cite

Hockicková, B. and Žilová, R. (2015) ’SECONDARY SCHOOL MENTOR TRAINING IN SLOVAKIA’, Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, vol. 8, no. 3, pp. 60-66 https://doi.org/10.7160/eriesj.2015.080302.

Issue

Section

Research Paper