GENDER INFLUENCE ON STUDENTS’ REQUIREMENTS OF EMPLOYEE BENEFITS

Authors

 • Jiří Duda Mendel University in Brno

DOI:

https://doi.org/10.7160/eriesj.2016.090402

Keywords:

Employee benefits, Gender, Generation Y, Students

Abstract

The article presents the partial results of research on the requirements of students, members of the Generation Y, in providing employee benefits. The research was conducted in the period between 2002-2014 among master students of Mendel University in Brno. The paper examines whether the gender of the respondent influences the set of desired employee benefits. There were identified the top ten most requested benefits, for which there was done the analysis of their correlation with the gender of respondents and in the case of three of them there was identified a repeated (in more years) statistical correlation: Coverage of language courses, Additional salary (Midyear bonus), On-site parking. Correlations were also examined in the case of additional 30 benefits and in the case of 4 of them there was identified a repeated (in more 5 years) statistical correlation: Children’s nurseries and kindergartens, Share on profits, Contribution to recreation and Contribution for Christmas (Annual bonus).

References

 • Armstrong, M. (2009) Odměňování pracovníků. Praha: Grada Publishing.

 • Alexander, C., Sysko, J. (2012) ´A study of the cognitive determinants of Generation Y’sentitlement mentality´, Academy of Educational Leadership Journal, vol 16, no. 2, pp. 63-68.

 • Backes-Gellner, U., Tuor, S.N. (2010) ´Avoiding labor shortages by employer signaling: on the importance of good work climate and labor relations´, Labor Relat. Rev, vol. 63, no. 2, pp. 271–286. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1346915

 • Balda, J.B., Mora, F. (2011) ´Adapting leadership theory and practice for the networked, Millennial generation´, Journal of Leadership Studies, vol. 5, no. 3, pp. 13-24. http://dx.doi.org/10.1002/jls.20229

 • Bannon, S., Ford, K., Meltzer, L. (2011) ´Understanding Millennials in the workplace´, CPA Journal, vol. 81, no. 11, pp. 61-65.

 • Beekman, T. (2011) ´Fill in the generation gap´, Strategic Finance, vol. 93, no. 3, pp. 15-17.

 • BLS - Bureau of Labor Statistics, (2005) Employee benefits in private industry. U.S. Department of Labor

 • Clark, A.D. (2007) ´The New Reality: Using Benefits to Attract and Retain Talent´, Employment Relations Today, vol. 34, no. 3, pp. 47-53. http://dx.doi.org/10.1002/ert.20164

 • Constantine, G. (2010) ´Tapping Into Generation Y: Nine Ways Community Financial Institutions Can Use Technology to Capture Young Customers´, [Online], Available: https://www.firstdata.com/downloads/thought-leadership/geny_wp.pdf. [15 Aug 2015]

 • Czech National Council, (1992) Act No. 586/1992 Coll. On Income Taxes, [Online]. Available: http://www.czechlegislation.com/en/586-1992-sb, [15 Aug 2016]

 • DeCenzo, D.A., Robbins, S.P. (1999) Human resource management. New York: John Wiley & Sons.

 • Dulebohn, J.H., Molloy, J.C, Pichler, S.M., Murray, B. (2009) ´Employee benefits: Literature review and emerging issues´. Human Resource Management Review, vol. 19, no. 1, pp. 86-103. http://dx.doi.org/10.1016/j.hrmr.2008.10.001

 • Duda, J. (2011) ´Employee benefits or wage increase?´Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, vol. 19, no. 2, pp. 65-68. http://dx.doi.org/10.11118/actaun201159020065

 • Duda, J. (2015) ´The employee benefits´ popularity among university students´, Proceedings of the International Scientific Conference Hradec Economic Days 2015, Hradec Králové, pp.162-168.

 • Duda, J. (2016) ´Required employee benefits in relation to the gender of respondents´, Proceedings of the 6th International Conference on Management (ICOM 2016), Brno, [in press].

 • Dvořáková, Z. (2007) Management lidských zdrojů. Praha: C.H.Beck.

 • Eisner, S.P. (2005) ´Managing Generation Y´, SAM Advanced Management Journal: Society for the Advancement of Management, vol. 70, no. 4, pp. 4-15.

 • Employee Benefits magazine, (2013) Benefits research. [Online]. Available: http://www.employeebenefits.co.uk/Journals/2013/05/02/n/g/f/BBResearch2013.pdf  [10 Oct 2010]

 • Evans, B. (2011) The millennial generation is productive in the workplace. Detroit: Greenhaven Press.

 • Grubb, M.D., Oyer, P. (2008) ´Who benefits from tax-advantaged employee benefits? Evidence from university parking´. NBER working paper series 14062htpp://dx.doi.org/10.3386/w14062

 • Hammermann, A., Mohnen, A. (2014) ´Who benefits from benefits? Empirical research on tangible incentives´, Review of Managerial Science, vol. 8, no. 3, pp. 327-350. http://dx.doi.org/10.1007/s11846-013-0107-3

 • Hershatter, A., Epstein, M. (2010) ´Millennials and the world of work: an organization and management perspective´, Journal of Business and Psychology, vol. 25, no. 2, pp. 211-223. http://dx.doi.org/10.1007/s10869-010-9160-y

 • Herzberg, F., Mausner, B., Synderman, B.B. (2004) The motivation to work, New Jersey: Transaction Publishers.

 • Hewitt Associates. (2002) Archival records and benefit communications. IL:Lincolnshire

 • Horská, V. (2009) Koučování ve školní praxi. Praha: Grada.

 • Jayson, S. (2012) The millennial generation is highly motivated and overwhelmed with work. Detroit: Greenhaven Press.

 • Kazdová, A. (2014) ´Představy generace Y o světě práce´, Moderní řízení, vol. 49, no. 5, pp. 8-9.

 • Kleibl, J., Dvořáková, Z., Šubrt, B. (2001) Řízení lidských zdrojů, Praha: C.H. Beck.

 • Kociánová, R. (2012) Personální řízení: východiska a vývoj, Praha: Grada.

 • Kolerová, K. (2014) ´Trend zaměstnaneckých výhod v České republice´. Proceedings of the International Scientific Conference Hradec Economic Days 2014, Hradec Králové, no. 2, pp. 28-34.

 • Kopecký, L. (2013) Public relations: dějiny - teorie – praxe, Praha: Grada.

 • Kubátová, J., Kukelková, A. (2013) Interkulturní rozdíly v pracovní motivaci generace Y: příklad České republiky a Francie, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

 • Kučera, P. (2011) ´Pět týdnů dovolené, to je nejčastější benefit v Česku´. [Online], Available: http://aktualne.centrum.cz/finance/prace/clanek.phtml?id=725935 [5 Oct 2014].

 • Macháček, I. (2013) Zaměstnanecké benefity a daně, Praha: Wolters Kluwer.

 • Ministry of Education, Youth and Sports Czech Republic. (2004) Act No. 561/2004 Coll, Education Act, [Online]. Available: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-c-561-2004-sb-o-predskolnim-zakladnim-strednim-vyssim?lang=1/  [15 Aug 2016]

 • Ministry of Labour and Social Affairs Czech Republic. (2015) ´Working conditions information system´, Annual Report for 2015.

 • Muse, L.A., Wadsworth, L.L. (2012) ´An Examination of Traditional versus Non-Traditional Benefits´. Journal of Managerial Psychology, vol. 27, no. 2, pp. 112–131. http://dx.doi.org/10.1108/02683941211199527

 • NN - insurance and pension company. (2015) ´Firmám se daří, nabízejí zaměstnancům více benefitů než loni´, [Online], Available: https://www.nn.cz/spolecnost-nn/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/firmam-se-dari-nabizeji-zamestnancum-vice-benefitu-nez-loni.html. [13 May 2016].

 • Provazník, V., Komárková, R. (1996) Motivace pracovního jednání,  Praha: VŠE.

 • Přikryl J. (2011) ´Benefity: specialisté a manažeři si cení nejvíce delší dovolené´. [Online], Available: http://kariera.ihned.cz/c1-55918420-benefity-specialiste-a-manazeri-si-nejvice-ceni-delsi-dovolene  [ 8 Apr 2014].

 • Society for Human Resource Management, (2013) ´Employee benefits: An Overview of Employee Benefits Offerings in the U.S. ´, research report SHRM, pp. 88.

 • Sodexo, (2005) Zaměstnanecké výhody v České republice, research report Sodexo Pass. [Online], Available: http://www.personalista.com/pracovni-prostedi/zamestnanecke-vyhody-v-ceske-republice--pruzkum-sodexho-pass.html, [ 21 Aug 2014].

 • Stávková, J., Dufek, J. (2004) Marketingový výzkum. Brno: Mendel University in Brno.

 • Stojanová, H., Tomšík, P., Tesařová, E. (2015) ´The approach to the work mobility in generation Y – Enthusiasm for change´, Human Resources Management and Ergonomics, vol. 9, no. 1, pp. 83–96.

 • Strauss, W., Howe, N. (2010) ´Generational Archetypes´. [Online], Available:  http://www.lifecourse.com/about/method/generational-archetypes.html. [ 17 Apr 2016].

 • Tulgan, B. (2009) Not everyone gets a trophy: how to manage Generation Y. 1st ed. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

 • Vnoučková, L. (2014) ´Funkce benefitů v organizaci a jejich vnímání zaměstnanci´, Acta academica karviniensia, vol. 14, no. 1, pp. 190–201.

 • Vysekalová, J. (2011) Chování zákazníka: jak odkrýt tajemství "černé skříňky", Praha: Grada.

 • Additional Files

  Published

  2016-12-15

  How to Cite

  Duda, J. (2016) ’GENDER INFLUENCE ON STUDENTS’ REQUIREMENTS OF EMPLOYEE BENEFITS’, Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, vol. 9, no. 4, pp. 97-102 https://doi.org/10.7160/eriesj.2016.090402.

  Issue

  Section

  Research Paper