TEACHERS’ EVALUATION OF IMPORTANCE OF SELECTED DETERMINANTS OF EDUCATION OF SOCIALLY DISADVANTAGED PUPILS

Authors

  • Anna Petr Šafránková Department of Pedagogical Sciences, Faculty of Humanities, Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic, Mostní 5139, Zlín, 760 01, Czech Republic
  • Klára Zátopková Department of Pedagogical Sciences, Faculty of Humanities, Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

DOI:

https://doi.org/10.7160/eriesj.2017.100104

Keywords:

Q-methodology, socially disadvantaged pupils, teachers' opinions, educational support measures, educational determinants

Abstract

Education of socially disadvantaged pupils is a current issue widely discussed, especially in the context of the philosophy of inclusive education. The present article focuses on presentation of results of a research study aimed at finding out the relevance to teachers of selected determinants involved in education of socially disadvantaged pupils. For this purpose the Q-methodology was used. We found that teachers teaching at the selected elementary schools saw as the most relevant determinants of education of socially disadvantaged pupils reduced class numbers and interest of the socially disadvantaged pupils in their own education, while determinants of the teacher’s side (social environment the teacher comes from, their religious belief and race) were considered less relevant.

References

Act no. 561/2004 from 24.09.2004 on Pre-school, Basic, Secondary, Tertiary Professional and Other Education (the Education Act) In: Collection of Laws of the Czech Republic, sum. 190.

Ainscow, M., Dyson A. and Booth, T. (2006) Improving schools, developing inclusion. New York: Routledge.

Artiles, A., Kozleski, J. and Waitoller, F. R. (2011) Inclusive education: examining equity on five continents. Cambridge, MA: Harvard Education Press.

Booth, T. and Ainscow, M. (2002) Index for Inclusion: developing learning and participation in schools. Centre for Studies on Inclusion Education, [Online], Available: http://www.eenet.org.uk/resources/docs/Index%20English.pdf [18 Nov 2016]

Booth, T. and Ainscow, M. (1998) From them to us: an international study of inclusion in education. New York: Routledge.

Booth, T. (1996) A Perspective on Inclusion from England. Cambridge Journal of Education. 1996, Vol. 26, No. 1, pp. 87-99. http://dx.doi.org/10.1080/0305764960260107

Bronfenbrenner, U. (1979) The ecology of human development: experiments by nature and design. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Brown, S. R. (1996) ´Q Methodology and Qualitative Research´, Qualitative Health Research, Vol. 6, No. 4, pp. 561-567. http://doi.org/10.1177/104973239600600408

Buehl, M. and Beck, J. (2015) ‘The Relationship between Teachers‘ Beliefs and Teachers‘ Practices. In: Fives, Helenrose and Gill, Michele G. (eds.) International Handbook of Research on Teacher Beliefs. NY: Routledge, pp. 66-84.

Chráska, M. (2007) Metody pedagogického výzkumu: základy kvantitativního výzkumu. Praha: Grada.

Coogan, J. and Herrington, N. (2011) ´Q methodology: an overview´,  Research in secondary teacher education, Vol. 1, No. 2, pp 24-28.

Čáp, J. and Mareš, J. (2007) Psychologie pro učitele. Praha: Portál.

Demeuse, M., Frandji, D., Greger, D. and Rochex, J. (2012) Educational policies and inequalities in Europe. New York, NY: Palgrave Macmillan.

Drake, S., Conchas, G., Hinga, B. and Gottfried M. (2015) ´Introduction´, in Conchas, G., Gottfried M. and Hinga, B. (ed.) Inequality, power and school success: case studies on racial disparity and opportunity in education. New York: Routledge.

Dyson, A. and Millward, A. (2000) Schools and special needs: issues of innovation and inclusion. Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications.

Felcmanová, L. and Habrová, M. (2015) Katalog podpůrných opatření: dílčí část: pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sociálního znevýhodnění. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Filová, H., Havel, J. and Kratochvílová, J. (2009) ‘Kurikulární vymezení podpory učení sociálně znevýhodněných žáků ve školních vzdělávacích programech‘,in Němec, K. and Vojtová, V. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Brno: Paido.

Greger, D. (2006) ‘Vzdělanostní nerovnosti v teoretické reflexi’ in Matějů, P. and Straková, J. (2006) (Ne)Rovné šance na vzdělání: Vzdělanostní nerovnosti v České republice. Praha: Academia.

Greger, D. (2010) ‘Nerovnosti ve vzdělávání - od konceptů k měření’ in Matějů, P., Straková, J., Veselý, A. and Basl, J. (2010) Nerovnosti ve vzdělávání: od měření k řešení. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).

Hošek, V. (2001) Psychologie odolnosti, [Online], Available: http://psychoweb.cz/psychologie/psychologie-odolnosti--v--hosek--stres-uzkost-frustrace-odolnost/ [25 Nov 2016]

Howes, A., Fox, S. and Davies, S. (2009) Improving the context for inclusion: personalising teacher development through collaborative action research, London: Routledge, Taylor & Francis Group.

Kaleja, M. (2015) (Ne)připravený pedagog a žák z prostředí sociální exkluze. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik.

Kaleja, M. (2014) Determinanty edukace sociálně vyloučených žáků z pohledu speciální pedagogiky. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě.

Kohoutek, R. (2010) Psychologie v teorii a praxi: Psychologie vyučování a výchovy, [Online], Available: http://rudolfkohoutek.blog.cz/1002/psychologie-vyucovani-psychodidaktika [25 Nov 2016]

Kotásek, J. (2001) Národní program rozvoje vzdělávání v České republice: bílá kniha. Praha: Tauris.

Lupton, R. and Hempel-Jorgensen, A. (2012) ´The importance of teaching: pedagogical constraints and possibilities in working-class schools´, Journal of Education Policy, Vol. 27, No 5, pp. 601-620. http://dx.doi.org/10.1080/02680939.2012.710016

Machová, J. (2008) Biologie člověka pro učitele, Praha: Univerzita Karlova v Praze.

Mareš, P. and Sirovátka, T. (2008) Sociální vyloučení (exkluze) a sociální začlenování (inkluze) – koncepty, diskurz, agenda. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, Vol. 44, No. 2, pp. 271–294.

Mayer, E. S. (2003) What is a “Disadvantaged Group?, [Online], Available: http://www.effectivecommunities.com/pdfs/ECP_DisadvantagedGroup.pdf [14 Dec 2016]

McDermott, R., Edgar, B. and Scarloss, B. (2011) ‘Conclusion: Global Norming’ in Artiles, A., Kolezleski, E.B. and Waitoller, F.R. (2011) Inclusive education.  Cambridge: Harvard Education Press.

Michalík, J., Baslerová, P. and Felcmanová, L. (2015) Podpůrná opatření ve vzdělávání. Praha: Člověk v tísni.

MŠMT (2014) Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020, [Online], Available: http://www.vzdelavani2020.cz/  [14 Dec 2016]

Němec, J. and Gulová, L. (2012) ´The Integration of Socially Disadvantaged Pupils in the Czech Republic: A Qualitative View on Quantitative Pphenomenon (Disadvantaged Pupils in the Czech Republic: A Qualitative View on Quantitative Phenomenon)´, in Visser, J., Daniels, H. and Cole, T. Transforming Troubled Lives: Strategies and Interventions for Children with Social, Emotional and Behavioural Difficulties. International Perspectives on Inclusive Education, Bingley, United Kingdom: Emerald Group Publishing Limited, pp. 161-173, http://dx.doi.org/10.1108/S1479-3636(2012)0000002013

OECD (1998) Vzdělání a sociální spravedlnost v zemích OECD. Praha: Učitelské noviny - Gnosis.

Petr Šafránková, A. and Hrbáčková, K. (2016a) ´Teachers’ Beliefs About Socially Disadvantaged Pupils in the Czech Republic´, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 217, pp. 738-747. http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.02.136

Petr Šafránková, A. and Hrbáčková, K. (2016b) ´Teacher Self-Efficacy within the Context of Socially Disadvantaged Pupils’ Education´, Sociální pedagogika | Social Education, Vol. 4, No 2, pp. 19-37. http://dx.doi.org/10.7441/soced.2016.04.02.02

Rakoušová, A. (2008) Metodický portál RVP: Sebehodnocení žáků, [Online], Available: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/zu/1965/SEBEHODNOCENI-ZAKU.html/  [25 Nov 2016]

Rawls, J. (1971) A theory of justice. Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press.

Rombo, L. (2006) Teachers' Attitudes Towards Inclusive Education. DWU Research Journal, no. 5.  

Sociofaktor, s.r.o. (2013) Sociodemografická analýza: mapy rozložení ohrožení dětí a rodin v ČR, [Online], Available: http://www.mpsv.cz/files/clanky/15675/SOCDEM_ANALYZA_OHROZENE_DETI.pdf. [16 Nov 2016] 

Šafránková, A. and Kocourková, V. (2013) Analysis of the Teachers’ Attitudes and Needs in Relation to Socially Disadvantaged Pupils in the Czech Republic. PEDAGOGIKA. SK, vol. 4, no. 2, pp. 144 – 159.

Additional Files

Published

2017-04-10

How to Cite

Šafránková, A. P. and Zátopková, K. (2017) ’TEACHERS’ EVALUATION OF IMPORTANCE OF SELECTED DETERMINANTS OF EDUCATION OF SOCIALLY DISADVANTAGED PUPILS’, Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, vol. 10, no. 1, pp. 24-33 https://doi.org/10.7160/eriesj.2017.100104.

Issue

Section

Research Paper