SOME PITFALLS OF EFFICIENCY IN CONTEMPORARY HIGHER EDUCATION

Authors

  • Jaroslav Komárek Karel Englis College

Keywords:

Long-Term Intent, Ministry of Education, higher education, quality, openness, efficiency, effect, economy, analysis, study program, study branch, quality management, system, systemic approach, key process, Bologna process, bachelor study, practice

Abstract

The strategic objective of the Long-Term Intent of the Czech Ministry of Education represents a fundamental change in orientation towards the development of higher education from quantity to quality, which is due to the enormous growth in students’ figures in recent years. The aim of the implementation of the objective is to establish three priority areas: quality, openness and efficiency. The analysis of the higher education system in terms of quality management has shown weaknesses in the systems approach to the structure of programs and lack of definition of key processes. Moreover, the current progress of the Bologna process is not fully satisfactory, the bachelors are not ready for practice and principle of multi-stage education has not been properly understood and applied.

References

Akreditačná komisia (2003) Sústava študijných odborov (The System of Study Programs) [Online], Available: http://www.akredkom.sk/index.pl?tmpl=odbory [16 Jan 2011].

EHEA (2010) The Bologna Declaration of 19 June 1999 [Online], Available: http://www.ehea.info/Uploads/about/BOLOGNA_DECLARATION1.pdf [18 Feb 2011].

EHEA (2010a) Realizing the European Higher Education Area [Online], Available: http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/Berlin_Communique1.pdf [18 Feb 2011].

Harvard Business School (2010) Admission criteria [Online], Available: http://www.hbs.edu/mba/admissions/admissioncriteria.html [16 Nov 2010].

ISO (2005) ISO 9000:2005 Quality management principles [Online], Available: http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_standards/quality_management/qmp.htm [18 Feb 2011].

Kopicová, M. (2010) Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2011 – 2015 [Online], Prague: MŠMT, Available: http://www.msmt.cz/vzdelavani/dlouhodoby-zamervzdelavaci-a-vedecke-vyzkumne-vyvojove-a [6 Nov 2010].

Liessmann, K. (2006) Theorie der Unbildung: Die Irrtümer der Wissensgesellschaft, Wien: Zsolnay Verlag.

Ludwig von Bertalanffy (1968) General System theory: Foundations, Development, Applications, New York: George Braziller.

Matějů, P. (2009) Bílá kniha terciárního vzdělávání (The white book of tertiary education), Prague: MŠMT..

Ministerstvo školstva (2002) Sústava študijných odborov Slovenskej republiky (The study programs system of Slovak Republic) [Online], Available: http://www.minedu.sk/index.php? lang=sk&rootld=413 [6 Jan 2011].

Ministerstvo školstva (2003) Kritériá akreditácie študijných programov vysokoškolského vzdelávania (The accreditation criteria of higher education) [Online], Available: http://www.minedu.sk/data/USERDATA/VysokeSkolstvo/KPVAK/Kriteria_akreditacie_studijnych_programov_VS_vzdelavania.pdf [6 Jan 2011].

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (2007) Celkový přehled akreditovaných studijních programů (The overview of accredited programs) [Online], Available: http://www.msmt.cz/file/12180 [16 Nov 2010].

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (2010) Bakalářské a magisterské studijní programy - náležitosti žádosti o akreditace (Application requirements for accreditation) [Online], Available: http://www.akreditacnikomise.cz/attachments/article/47/formulare_Bc_ Mgr.doc [16 Nov 2010].

Ústav pro informace ve vzdělávání (2010) Vývojová ročenka Školství ČR (Development of Czech Education Yearbook) [Online], Available: http://www.uiv.cz/rubrika/10 [16 Jan 2011].

Wöhe, G. (2010) Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 24th ed., München: Verlag Franz Vahlen.

Additional Files

Published

2011-03-31

How to Cite

Komárek, J. (2011) ’SOME PITFALLS OF EFFICIENCY IN CONTEMPORARY HIGHER EDUCATION’, Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, vol. 4, no. 1, pp. 57–63 Retrieved from https://www.eriesjournal.com/index.php/eries/article/view/33.

Issue

Section

Short communication