THE PROCESS OF CZECH LANGUAGE ACQUISITION BY FOREIGN PUPILS AT LOWER SECONDARY SCHOOL

Authors

 • Yvona Kostelecká Charles University in Prague
 • Antonín Jančařík Charles University in Prague

DOI:

https://doi.org/10.7160/eriesj.2014.070102

Keywords:

Diagnostic test, foreign pupils, children, integration, language proficiency

Abstract

The study results show that there is a significant difference between the needs of learners. Learners from related linguistic areas reach the threshold level of language skills very quickly, whereas children with a very different language (in our case, children from Asia) reach the threshold level of receptive skills quickly, but have big difficulties with productive skills. It is therefore necessary to focus on these areas and pay attention to this in Czech-language instruction. The study also shows that children who were born to foreigners in the Czech Republic or who moved to the country at a very young age do not usually have language problems that complicate their integration into the Czech school system, while children born outside the Czech Republic who move to the country at a later age face problems fulfilling the requirements of the school curricula, which are connected with their insufficient acquisition of the Czech language.

References

 • Bachman, L.F., Palmer, A.S. (1989) ‘The construct validation of self-ratings of communicative language ability‘, Language Testing, vol. 6, no. 1, pp. 14-29.

 • Beenstock, M., Chiswick, B.R., Repetto, G.L. (2001) ‘The Effect of Linguistic Distance and Country of Origin on Immigrant Language Skills: Application to Israel‘, International Migration, vol. 39, no. 3, pp. 33-60.

 • Carliner, G. (2000) 'The Language Ability of U.S. Immigrants: Assimilation and Cohort Effects', International Migration Review, vol. 34, pp. 158–82.

 • Chiswick, B.R., Miller, P.W. (1996) 'Ethnic Networks and Language Proficiency among Immigrants', Journal of Population Studies, vol. 9, pp. 19–35.

 • Chiswick, B.R., Miller, P.W. (2001) ‘A Model of Destination-Language Acquisition: Application to Male Immigrants in Canada‘, Demography, vol. 38, no. 3, pp. 391-409.

 • Chiswick, B.R., Miller, P.W. (2005) ‘Linguistic Distance: A Quantitative Measure of the Distance Between English and Other Languages', Journal of Multilingual and Multicultural Development, vol. 26, no. 1, pp. 1-11.

 • Coleman, J.S., Campbell, E.Q., Hobson, C.J., McPartland, J., Mood, A.M., Weinfeld, F.D., York, R. (1966) Equality of educational opportunity. Washington, D.C.

 • Council of Europe (2011) Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment, [Online], Available: http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Cadre1_en.asp [03 Jan 2013].

 • Cronbach L.J. (1951). ‘Coefficient alpha and the internal structure of tests‘, Psychometrika vol. 16, no. 3, pp. 297–334.

 • Cvejnová, J. (2006) ‘Úroveň B1 – Prahová úroveň’, in Štindlová, B. and Čemusová, J. (ed.) Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2005-2006, Praha: Akropolis.

 • Cvejnová, J., Papírníková, I., Benešová Gruntová, D. (2007) Diagnostika úrovně znalosti českého jazyka: (diagnostická příručka), Praha: Centrum pro integraci cizinců.

 • Davies, A. (1990). Principles of language testing. Cambridge, Mass., USA: B. Blackwell.

 • Djajic, S. (2003) ‘Assimilation of immigrants: Implications for human capital accumulation of the second generation’, Journal of Population Economics, vol. 16, no. 4, pp. 831-845.

 • Drbohlav, D., Dzúrová, D. (2007) ‘Where Are They Going?: Immigrant Inclusion in the Czech Republic: (A Case Study on Ukrainians, Vietnamese, and Armenians in Prague)’, International Migration, vol. 45, no. 2, pp. 69-95.

 • Drbohlav, D. et al (2010). Migrace a (i)migranti v Česku: kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme?, Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).

 • El-Hmoudová, D, Milková, E. (2012) ‘Computer-based testing in the field of foreign language assessment‘. In: Efficiency and Responsibility in Education 2012, Czech University of Life Sciences Prague, pp. 83–92.

 • Espinosa, K.E., Massey D.S. (1997) 'Determinants of English Proficiency among Mexican Migrants to the United States', International Migration Review, vol. 31, pp. 28–50.

 • Harrison, A. (1983). A Language testing handbook. Reprint. London: Macmillan.

 • Hasselgreen, A. (2005) ‘Assessing the language of young learners‘, Language Testing, vol. 22, no. 3, pp. 337-354.

 • Hayfron, J.E. (2001) 'Language Training, Language Proficiency and Earnings of Immigrants in Norway', Applied Economics, vol. 33, pp. 1971–1979.

 • Horn, R.V. (1993). Statistical Indicators: For the Economic and Social Sciences. Cambridge University Press.

 • Hughes, A. (2003) Testing for language teachers. 2nd ed. New York: Cambridge University Press.

 • Kasimis, C., Papadopoulos, A.G. (2005) ‘The multifunctional role of migrants in the Greek countryside: implications for the rural economy and society’, Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 31, no. 1, pp. 99-127.

 • King, K.M., Newbold, K.B. (2007) ‘Internal migration dynamics of a Canadian immigrant gateway: Toronto as an origin, way-station and destination between 1991 and 2001 = La dynamique de la migration interne d'une porte d'entree canadienne: Toronto en tant qu'origine, etape et destination’, The Canadian journal of regional science = La revue canadienne des sciences régionales, vol. 30, no. 2, pp. 243-262.

 • Kocourek, J. (2001) ‘Vietnamci v České republice’ in Šišková, T. (ed.) Menšiny a migranti v České republice: my a oni v multikulturní společnosti 21. století, Praha: Portál, pp. 99-107.

 • Kocourek, J. (2002) Poznáváme svět dětí z Vietnamu: hledání společné řeči-: stručná příručka pro pedagogické pracovníky o podmínkách života dětí "nečeských" národností přijíždějících do ČR a o jejich vlasti, Plzeň: Foto and Tisk Znamenaný.

 • Kostelecká, Y., Kostelecký, T., Kohnová, J., Vojtíšková, K. (2010) Integrace dětí příslušníků národnostních menšin a cizinců do českého vzdělávacího systému. Závěrečná zpráva z projektu podpořeného z dotačního programu MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy, Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta.

 • Kostelecká, Y., Kostelecký, T., Kohnová, J., Tomášová, M., Pokorná, K., Vodičková, K. (2011) Integrace dětí příslušníků národnostních menšin a cizinců do českého vzdělávacího systému. Závěrečná zpráva z projektu podpořeného z dotačního programu MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy, Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta.

 • Kostelecká, Y., Kostelecký, T., Kohnová, J., Tomášová, M., Pokorná, K., Vodičková, K. (2012) Integrace dětí příslušníků národnostních menšin a cizinců do českého vzdělávacího systému. Závěrečná zpráva z projektu podpořeného z dotačního programu MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy, Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta.

 • Kostelecká, Y., Kostelecký, T., Kohnová, J., Tomášová, M., Pokorná, K., Vojtíšková, K., Šimon, M. (2013). Žáci-cizinci v základních školách. Fakta, analýzy, diagnostika. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 179. s.

 • Kostelecká, Y., Jančařík A. (2013) ‘Factors influencing language proficiency of foreign children attending Czech primary schools‘, Efficiency and Responsibility in Education 2013: Proceedings of the 10th International Conference, pp. 291-299.

 • Kuder, G.F., Richardson, M.W. (1937) 'The theory of the estimation of test reliability', Psychometrika, vol. 2 no. 3, pp. 151-160.

 • Kušniráková, T.,  Čižinský, P. (2011) ‘Dvacet let české migrační politiky: Liberální, restriktivní, anebo ještě jiná?’, Geografie: sborník České geografické společnosti, vol. 116, no. 4, pp. 497-517.

 • Ley, D. (2007) ‘Countervailing Immigration and Domestic Migration in Gateway Cities: Australian and Canadian Variations on an American Theme’, Economic Geography, vol. 83, no. 3, pp. 231-254.

 • Modood, T., Berthoud, R., Lakey, J., Nazroo, J., Smith, P., Virdee, S., Beishnon, S. (1997). Ethnic Minorities in Britain. London: Policy Studies Institute.

 • Průcha, J. (2007) Interkulturní psychologie: sociopsychologické zkoumání kultur, etnik, ras a národů, 2nd edition, Praha: Portál.

 • Průcha, J. (2011) Multikulturní výchova: příručka (nejen) pro učitele, 2nd edition, Praha: Triton.

 • Remennick, L. (2003) 'Language acquisition as the main vehicle of social integration: Russian immigrants of the 1990s in Israel', International Journal of the Sociology of Language, vol. 164, pp. 83-105.

 • Smith, K. (1995) Assessing and Testing Young Learners: Can we? Should we? In Allen, D. (ed.), pp. 1–10.

 • Spiess, C.K., Büchel, F., Wagner, G.G. (2003) 'Children’s school placement in Germany: does Kindergarten attendance matter?', Early Childhood Research Quarterly, vol. 18, no. 2, pp. 255-270.

 • Stevens, G. (1999) 'Age at Immigration and Second Language Proficiency among Foreign-Born Adults', Language in Society, vol. 28, pp. 555–578.

 • Šára, M., Cvejnová, J., Confortiová, H., Čadská, M., Turzíková, M., Holub, J., Bischofová, J., Lánská, L., Palková, Z. (2001) Prahová úroveň – Čeština jako cizí jazyk, Strasbourg: Council of Europe.

 • Šindelářová, J. (2005) Socio-kulturní zázemí žáků a studentů-imigrantů přicházejících ze zemí s odlišnou kulturou: (příručka pro učitele o vzdálených zemích, z nichž tito žáci a studenti přicházejí), Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně.

 • Šindelářová, J. (2008) Čeština jako cizí jazyk v evropském kontextu, Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

 • Šindelářová, J. (2011) Metodická doporučení k začleňování žáků-cizinců do výuky v českých základních školách, [Online], Available: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/14329/metodicka-doporuceni-k-zaclenovani-zaku-cizincu-do-vyuky-v-ceskych-zakladnich-skolach.html/ [08 Jan 2013].

 • Tribalat, M. (1995). Faire France: Une Enqueˆte sur Les Immigre´s et Leurs Enfants. Paris: La De´couverte.

 • Vallet, L.A., Caille, J.P. (1999) Migration and integration in France. Academic careers of immigrants’ children in lower and upper secondary school. In European Science Foundation conference on Migrations and inter-ethnic relations in Europe, Obernai, France.

 • van Tubergen, F., Kalmijn, M. (2005) 'Destination-Language Proficiency in Cross-National Perspective: A Study of Immigrant Groups in Nine Western Countries', American Journal Of Sociology, vol. 110, no. 5, pp. 1412-1457.

 • Additional Files

  Published

  2014-03-31

  How to Cite

  Kostelecká, Y. and Jančařík, A. (2014) ’THE PROCESS OF CZECH LANGUAGE ACQUISITION BY FOREIGN PUPILS AT LOWER SECONDARY SCHOOL’, Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, vol. 7, no. 1, pp. 7-13 https://doi.org/10.7160/eriesj.2014.070102.

  Issue

  Section

  Research Paper