ASSESSING STUDENTS’ LEVEL OF KNOWLEDGE IN PROFILE COURSES OF CHOSEN ECONOMIC STUDY PROGRAMMES AT THE FEM CULS

Authors

  • Ivana Boháčková Czech University of Life Sciences Prague
  • Ivana Brožová Czech University of Life Sciences Prague

DOI:

https://doi.org/10.7160/eriesj.2012.050304

Keywords:

Educational attainment of the population, forms of study, higher education, students’ knowledge, study programmes, study results, success rate, universities

Abstract

To increase the educational attainment of the population is a priority that has arisen also from the pro-growth strategy of the European Union. In this regard, the quality of the teaching process in tertiary education and subsequent graduates’ employability are paid substantial attention. However, the quality of knowledge and skills acquired and presented by the graduates on the labour market has not been observed so closely. The focus on quantitative aspects implies a significant risk of lowering qualitative standards. The present paper strives to analyze the development and structure of students’ results within the framework of economic study programmes at the Faculty of Economics and Management CULS Prague in five consecutive academic years. Based on the analysis, the differences in study results, study skills and approaches are specified and compared between and among the individual study programmes and forms of study.

References

Abari, A.A.F., Yarmohammadian, M.H., Esteki, M. (2011) ‘Assessment of quality of education a non-governmental university via SERVQUAL model’, Procedia Social and Behavioral Science, vol. 15, pp. 2299-2304.

Hassanbeigi, A. et al (2011) ‘The relationship between study skills and academic performance of university students’, Procedia Social Behavioral Science, vol. 30, pp. 1416-1424.

Koutský, J., Zelenka, M. (2011) ‘Postavení vysokoškoláků a uplatnění absolventů vysokých škol na pracovním trhu’, 6. výroční zpráva SVP, Praha [online], Available http:// www.strediskovzdelavacipolitiky.info/

Kuncel, N.R., Hezlett, S.A., Ones, D.S. (2001) ‘A Comprehensive meta – analysis of the predictive validity of the graduates record examination: Implications for graduate student selection and performance’, Psychological Bulletin, vol. 127, no. 1, pp. 102-181.

Mareš, J. (1991) Studentské posuzování jako jedna z metod hodnocení vysokoškolské výuky, Praha: SNP.

Mareš, J. a kol. (1990) Srovnání očekávaného a reálného výkonu studenta u zkoušky, VŠ, vol. 8, pp. 353-363.

European Commission  (2012) Strategic framework for education and training, [online], Available: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/framework_en.htm

Rubešová, J. (2009) ‘Souvisí úspěšnost studia na VŠ se středoškolským prospěchem?, Pedagogická Orientace, vol. 3, pp. 89-103.

Seldin, P. et al (1990) How administrators can improve teaching Josuy-Bass, San Francisco.

Studijní a zkušební řád České zemědělské univerzity v Praze ze dne 15. července 2010, [online], Available: http://dl.webcore.czu.cz

Studijní plány PEF pro akademický rok 2009/2010 (2009), Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, 107 p. ISBN 978-80-213-1876-2.

Šabatová, I. (2009) Hodnocení efektivnosti výuky [online], Available: http://theses.cz/id/62vmsx/lang=en,fur/=/id/62vmsx

Šmelová, E. (2002) Hodnocení výuky vysokoškolskými studenty [online], Available: http://pedagog.upol.cz/epod  

Zwick, R. (2006) Higher education admissions testing, 4th ed. Educational measurement, ACE/Praeger series on higher education, pp. 647-679.

Additional Files

Published

2012-09-30

How to Cite

Boháčková, I. and Brožová, I. (2012) ’ASSESSING STUDENTS’ LEVEL OF KNOWLEDGE IN PROFILE COURSES OF CHOSEN ECONOMIC STUDY PROGRAMMES AT THE FEM CULS’, Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, vol. 5, no. 3, pp. 148–156 https://doi.org/10.7160/eriesj.2012.050304.

Issue

Section

Research Paper