Students Who Have Unsuccessfully Studied in the Past – Analysis of Causes

Authors

 • Petr Mazouch University of Economics, Prague
 • Veronika Ptáčková University of Economics, Prague
 • Jakub Fischer University of Economics, Prague
 • Vladimír Hulík Ministry of Education, Youth and Sport

DOI:

https://doi.org/10.7160/eriesj.2018.110303

Keywords:

drop-out, EUROSTUDENT, failed studies, human capital, tertiary education, universities in the Czech Republic, unsuccessful students

Abstract

With the increase in the number of university students, the number of those who do not finish successfully the tertiary education is also increasing. The article uses a specific data source and analyses only a part of the group of unsuccessful students who re-enroll. This is a specific group of students - they did not finish the tertiary study in the past, but after some time they returned to education. The aim of the paper is to find significant factors that influence the decision whether the student changes the studied school or field of study. Factors will be searched using decision trees and binary logistic regression. Both methods were significant for gender and the fact that a student is studying his preferred university. Logistic regression adds to the student's health disadvantage. The data were obtained from the EUROSTUDENT survey, which was held in the Czech Republic in 2016 under the auspices of the Ministry of Education, Youth and Sports. The results can be used to identify a risky candidate or student at the beginning of tertiary education.

References

 • Betinec, M. (2006) Použití ROC křivek pro hodnocení klasifikátorů, Prague: JČMF.

 • Breiman, L., Friedman, J.H., Olshen, R.A. and Stone, C.J. (1984) Classification and Regression Trees, New York: Wadsworth Inc.

 • Fischer, J., Vltavská, K., Brázdilová, M., Lipovská, H., Mazouch, P., Ptáčková V. and Šimková, M.  (2016) EUROSTUDENT VI Základní výsledky šetření postojů a životních podmínek studentů vysokých škol v České republice, [online], Available at: http://www.msmt.cz/uploads/odbor_30/TF/Analyticke_materialy/Eurostudent/E_VI_zaverecna_zprava.pdf [28 Feb 2018].

 • Fučík, P. and Slepičková, L. (2014) 'Studenti, kteří odcházejí: Kvantitativní analýza nedokončených vysokoškolských studií', AULA, Vol. 22, No. 1, pp. 24–54.

 • German Centre for Higher Education Research and Science Studies (2018) EUROSTUDENT social dymension of European higher education: eurostudent, [Online], Available: http://www.eurostudent.eu/index_html [14 Feb 2017].

 • Hauschild, K., Gwosć,C., Netz, N. and Mishra, S.  (2015) Social and Economic Conditions of Student Life in Europe. Bielefeld: W. Bertelsmann Verlag GmbH & Co. KG.

 • Heublein, U. (2014) 'Student Drop-out from German Higher Education Institutions', European Journal of Education, Vol. 49, No. 2, pp. 497–513. http://dx.doi.org/10.1111/ejed.12097

 • Hloušková, L. (2014) 'Mám základní vzdělání. Příčiny a důsledky předčasných odchodů ze studia a ze vzdělávání', Studia paedagogica, Vol. 19, No. 2, pp. 11-38. http://dx.doi.org/10.5817/SP2014-2-2

 • Hosmer, D. W. and Lemeshow, S. (2000) Applied logistic regression, 2nd edition, New York: John Wiley & Sons.

 • Hraba, J., Hulík, V. and Hulíková Tesárková, K. (2016) Problematika neúspěšných ukončení vysokoškolského studia (drop-outs) v českém kontextu, [online], Available at: http://kredo.reformy-msmt.cz/download/w-13-3/KREDO_prezentace_150313_2_Hulikova-Tesarkova-Hulik- Hraba.pdf [28 Feb 2018].

 • Charvát, M., Viktorová, L., Vobořil, L, Tošenová, M. and Opletalová, V. (2014). Tvorba, administrace a analýza testů studijních předpokladů. Olomouc:  Palacký University in Olomouc.

 • Jensen, U. (2011) 'Factors influencing student retention in higher education', Kamehameha Schools Research & Evaluation, Vol. 2, pp.1-4.

 • Kearney, M. S. and Levine, P. B. (2016) ´Income Inequality, Social Mobility, and the Decision To Drop Out of High School´, NBER Working Paper, (Spring 2016), pp. 1-73. http://dx.doi.org/10.3386/w20195

 • Kingston, E. (2008) 'Emotional competence and drop-out rates in higher education', Education + Training, Vol. 50, No. 2, pp. 128-139. https://doi.org/10.1108/00400910810862119

 • Klaschka J., and Kotrč, E. (2004) Klasifikační a regresní lesy. Prague: JČMF.

 • Komprdová, K. (2012). Rozhodovací stromy a lesy. Brno: akademické nakladatelství CERM.

 • Konečný, T., Basl, J. and Mysliveček, J.. (2010) 'Přechod mezi střední a vysokou školou a role různých modelů přijímacích řízení', Czech Sociological Review, Vol. 46, No. 1, pp. 43–72.

 • Menclová, M., Pacnerová, H. and Vacek, J. (2008) Příčiny předčasných odchodů ze středního školního vzdělávání u žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, průzkum pro projekt PROPOS. Prague: Centrum adiktologie a IPPP.

 • Ministry of Education, Youth and Sports (2014) Rámec rozvoje vysokého školství do roku 2020, [online], Available at: http://www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/ramec_vs.pdf [26 Feb 2018].

 • Ministry of Education, Youth and Sports (2017) Věstník MŠMT, [online], Available at: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vestnik-msmt-11-12-2017 [20 Feb 2018].

 • Pikálková, S., Vojtěch, J. and Kleňha, D. (2014) Úspěšnost absolventů středních škol ve vysokoškolském studiu, předčasné odchody ze vzdělávání, Prague: Národní ústav pro vzdělávání.

 • Ptáčková, V., Mazouch, P. and Fischer, J. (2017) Plýtvá naše společnost lidským kapitálem?. Prague: University of Economics, Prague.

 • Rubešová, J. (2009) 'Souvisí úspěšnost studia na vysoké škole se středoškolským prospěchem?', Pedagogická orientace, Vol. 19, No. 3, pp. 89–103.

 • Řeháková, B. (2000) 'Nebojte se logistické regrese', Sociologický časopis/Czech Sociological Review,  Vol. 36, No. 4, pp. 475-492.

 • Stoessel, K., Ihme, T. A, Barbarino, M., Fisseler, B. and Stürmer, S. (2015) 'Sociodemographic Diversity and Distance Education: Who Drops Out from Academic Programs and Why?', Research in Higher Education, Vol. 56, No. 3, pp. 228-246. https://doi.org/10.1007/s11162-014-9343-x

 • Tinto, V. (1975) 'Dropout from Higher Education: A Theoretical Synthesis of Recent Research', Review of Educational Research, Vol. 45, No. 1, pp. 89-125. https://doi.org/10.3102/00346543045001089

 • Tinto, V. (1997) 'Classrooms as Communities', The Journal of Higher Education, Vol. 68, No. 6, pp. 599-623. https://doi.org/10.2307/2959965

 • Tinto, V. (1999) 'Taking Retention Seriously: Rethinking the First Year of College', NACADA Journal, Vol. 19, No. 2, pp. 5–9. https://doi.org/10.12930/0271-9517-19.2.5.

 • Tufféry, S. (2011) Data mining and statistics for decision making. United Kingdom: Wiley and Sons Ltd.

 • Vild, J. (2012) Analýza CHAID jako nástroj vyhodnocování marketingových kampaní, Prague: University of Economics, Prague.

 • Vlk, A., Drbohlav, J., Fliegl, T., Hulík, V., Stiburek, Š. and Švec, V. (2017) Studijní neúspěšnost na vysokých školách: Teoretická východiska, empirické poznatky a doporučení, Prague: SLON.

 • Vnoučková, L., Urbancová, H. and Smolová, H. (2017) 'Factors Describing Students’ Perception on Education Quality Standards', Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, Vol. 10, No. 4, pp. 109-115. https://doi.org/10.7160/eriesj.2017.100403

 • Wolter, S. C., Diem, A. and Messer, D. (2014) 'Drop-outs from Swiss Universities: An empirical analysis of data on all students between 1975 and 2008', European Journal of Education, Vol. 49, No. 4, pp. 471–483. https://doi.org/10.1111/ejed.12096

 • Additional Files

  Published

  2018-10-01

  How to Cite

  Mazouch, P., Ptáčková, V., Fischer, J. and Hulík, V. (2018) ’Students Who Have Unsuccessfully Studied in the Past – Analysis of Causes’, Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, vol. 11, no. 3, pp. 65-71 https://doi.org/10.7160/eriesj.2018.110303.

  Issue

  Section

  Research Paper